Penandatanganan Kerjasama antara STIP Jakarta dengan Bina Sena Maritime Traning Centre

  • 06 March 2024
  • Berita
Penandatanganan Kerjasama antara STIP Jakarta dengan Bina Sena Maritime Traning Centre - Bina Sena - Maritime Training Center

Bertempat di Hotel Santika Bekasi, telah dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara STIP Jakarta yang dipimpin oleh Capt. Marihot Simanjuntak, MM dengan Bina Sena Maritime Training Centre yang dipimpin oleh Ferry Parang Tirta, S.Kom. Kerjasama ini memuat mengenai penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut (UKP) dan Sertifikasi.

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah agar terlaksananya Ujian Keahlian Pelaut (UKP) dan Sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010 untuk peserta dari Bena Sena Maritime Training Centre yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang diajukan memiliki keabsahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah penandatanganan kerjasama tersebut selesai dilanjutkan dengan foto bersama.